top of page

Декларация за достъпност на IVS Cleaning

Раздел 1: Задължително съдържание

Съгласно разпоредбите на чл. 58в от Закона за електронното управление и чл. 39 и 39а от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги, Интернет страницата на IVS Cleaning (https://www.ivscleaning.com) предоставя Декларация за достъпност с цел да осигури достъпността на информацията за всички потребители, включително хора с увреждания.

1.1 Предмет
Декларацията за достъпност обхваща уебсайта на IVS Cleaning и цели да информира потребителите за ангажимента ни към достъпността и предоставянето на уебсайт, достъпен за всички потребители, независимо от техните способности или обстоятелства.

1.2 Приложими стандарти
IVS Cleaning се стреми да спазва Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.1) на World Wide Web Consortium (W3C) на ниво AA, като основен стандарт за достъпност. Тези стандарти установяват насоки за създаване на достъпни уебсайтове и се считат за признати и широко приети в индустрията.

1.3 Мерки за подобрение
Въпреки ангажимента ни за достъпност, признаваме, че в момента не всички части на уебсайта на IVS Cleaning отговарят на изискванията за достъпност. Възникването на технически ограничения и динамичната природа на уебсайта могат да доведат до временни несъответствия. Работим усилено, за да преодолеем тези ограничения и да осигурим достъпност във всички аспекти на сайта.

1.4 Връзка за съобщаване на проблеми
Ако срещнете проблеми с достъпността на уебсайта на IVS Cleaning, моля, свържете се с нас, за да ни информирате за проблемите, които сте изпитали. Можете да се свържете с нашия екип по достъпност чрез следната контактна информация:

Име: Ивелина Минкова
Телефон: 0878 555 400
Имейл: info@ivscleaning.com


Вашето мнение и обратна връзка са от съществено значение за нас, тъй като те ни помагат да подобрим достъпността на уебсайта.

Раздел 2: Препоръчително съдържание

2.1 Помощ при достъпността
С цел да осигурим оптимално използване на уебсайта на IVS Cleaning, предоставяме следните помощни средства:

Възможност за промяна на размера на шрифта: Потребителите могат да променят размера на шрифта, за да го адаптират към своите нужди.
Навигационна структура: Уебсайтът има ясна и логична навигационна структура, което улеснява намирането на информация.
Алтернативен текст за изображения: Важните изображения са снабдени с алтернативен текст, който позволява на потребителите с увреждания на зрението да получат информацията от изображенията.


2.2 Обучение и осведоменост
IVS Cleaning поддържа постоянно обучение и осведоменост на своите сътрудници относно принципите на достъпност и начините за създаване на достъпни уебсайтове. Това ни помага да подобрим практиките си и да гарантираме, че уебсайтът е изграден съобразно най-добрите стандарти за достъпност.

2.3 Регулаторни изисквания
IVS Cleaning препоръчва съответствието със съответните национални и местни закони и политики, свързани с достъпността. Разбираме, че изискванията за достъпност могат да варират в различните региони, затова ви препоръчваме да се консултирате с местен правен съветник, за да се уверите, че сте отговорили на всички специфични изисквания за достъпност във вашата област.

2.4 Връзка към Декларацията за достъпност
За улеснение на потребителите, Декларацията за достъпност на IVS Cleaning е лесно достъпна на уебсайта. Можете да я намерите, като посетите страницата "Декларация за достъпност", която е налична във футъра на уебсайта.

Ние в IVS Cleaning продължаваме да работим активно за подобряване на достъпността на нашия уебсайт и се стремим да гарантираме, че всеки потребител има равен достъп до информацията и услугите, които предлагаме.

Вашата обратна връзка и съобщения за проблеми са важни за нас и ще бъдат взети предвид при бъдещите ни усилия за подобряване на достъпността.

Декларация за дотъпност
bottom of page