top of page

Условия за ползване на услугите на IVS Cleaning

Условия на позлване

Общи условия за ползване на услугите за почистване
 

Тези условия на ползване на услугите на IVS Cleaning (Фирмата) уреждат връзката между вас и фирмата "Парадайс Вилидж ЕООД" (търговско име "IVS Cleaning") с регистриран адрес в град Троян, кв. Балкан 26 и булстат: 207341061. Използвайки услугите на IVS Cleaning, вие се съгласявате с тези условия на ползване.


Гаранция за удовлетворение
Фирмата гарантира високо качество на предоставяните услуги. В случай на недоволство от извършеното почистване, моля, свържете се с нас в рамките на 24 часа след приключване на услугата, за да разрешим въпроса.


Допълнения и изменения, които са задължителни
Тези условия на ползване могат да бъдат допълнени или изменени от Фирмата. Всяка промяна ще бъде обявена на нашия уебсайт и ще влезе в сила веднага след публикуването й. Използвайки услугите на IVS Cleaning след промяната, вие приемате и се съгласявате с актуалните условия на ползване.


Представителства и гаранции на клиента
Като клиент, вие декларирате и гарантирате, че информацията, която предоставяте на Фирмата, е точна, пълна и актуална. Вие също така гарантирате, че имате право да разрешите достъп до мястото на почистване и да предоставите необходимите почистващи материали, ако е необходимо.


Здраве и безопасност
Вашата безопасност и безопасността на нашите служители са ни от първостепенно значение. Моля, предоставете всички необходими указания и предупреждения, свързани със здравето и безопасността на нашите служители по време на изпълнението на услугите.


Забрана за личен ангажимент на почистващите
При използване на услугите на IVS Cleaning, вие се съгласявате да не наемате нашите служители за постоянна или временна работа извън рамките на предоставяните от нас услуги, без предварително писмено съгласие от Фирмата.


Оферти за почистване
Цените и офертите, предоставени от Фирмата, са базирани на предоставената от вас информация. В случай на промяна в обстоятелствата или допълнителни условия, които не са били разкрити предварително, Фирмата има право да преразгледа и коригира цената или условията на предлаганите услуги.


Резервации
Записванията за услугите на IVS Cleaning се извършват по телефон, имейл или чрез уебсайта на Фирмата. За да бъде потвърдено запитването ви, може да се изисква да предоставите определена информация, като име, адрес, контактни данни и др.


Условия за плащане
Плащането за предоставените услуги на IVS Cleaning се извършва в съответствие със заявените цени и условия. Фирмата приема различни методи на плащане, които ще бъдат обявени преди или по време на записването.


Неплащане
Ако не сте извършили плащането в установения срок или не сте спазили други условия на плащане, Фирмата си запазва правото да прекрати предоставянето на услугите.


Непоявяване или непредоставяне на достъп
В случай на ваше непоявяване или непредоставяне на достъп на посочения ден,час и адрес, за да предоставите достъп на нашия служител, без предварително уведомление, Фирмата има право да начисли такса за непоявяване или да откаже предоставянето на услугите.


Жалби и олаквания
Ако имате жалба или оплакване относно предоставяните услуги, моля, свържете се с нас възможно най-скоро и не по-късно от 24 часа. Ще направим всичко възможно, за да разрешим жалбата и да предложим удовлетворително решение.


Изключения и ограничения
Фирмата не носи отговорност за щети, загуби или пропуски, които могат да възникнат при използване на нашите услуги, освен ако не са причинени от небрежност или преднамерено действие от страна на Фирмата.


Злополуки, счупване, повреда и кражба
Фирмата не носи отговорност за щети, счупване, повреда или кражба на имущество или предмети, които не са пряко свързани с предоставяните услуги. В случай на възникване на такива ситуации по време на извършването на услугите, моля, да ни уведомите възможно най-скоро в рамките на 24 часа и не по-късно, за да можем да предприемем съответните действия.


Отмяна на услуга от страна на клиента
Ако желаете да откажете или промените предоставената услуга, моля, свържете се с нас в рамките на разумно предварителен срок от 24 часа. За отмяна на записване може да се наложи начисляване на такси в зависимост от обстоятелствата и уведомителния срок. Електронна поща: info@ivscleaning.co.uk


Отмяна на услуга от наша страна
Фирмата има право да откаже или промени предоставената услуга поради обективни причини като болест, авария или непредвидени обстоятелства. В такъв случай ще се свържем с вас и ще предложим алтернативни решения, където е възможно в срок от 24 часа.


Наличност
Услугите на IVS Cleaning се предлагат в зависимост от наличността на нашите служители. Ще правим всичко възможно, за да удовлетворим вашите запитвания, но не можем да гарантираме наличността на услугите винаги.


Цени и минимални такси за посещение
Цените и минималните такси за посещение се определят от Фирмата и ще бъдат обявени преди или по време на записването на услугите. Възможни са промени в цените в зависимост от размера на имота, сложността на услугите или допълнителните изисквания.


Наемане на служители
Вие се съгласявате да не наемате служители на Фирмата за работа извън рамките на предоставените услуги в рамките на 24 месеца след приключването на услугата, без предварително писмено съгласие от Фирмата.


Политика за поверителност
Политиката за поверителност на IVS Cleaning се прилага при събирането, използването и съхранението на личната информация на клиентите. Моля, прегледайте политиката за поверителност, за да разберете каква информация се събира и как се използва.


Промени в Условията за ползване
Фирмата си запазва правото да променя условията на ползване на услугите по всяко време. Всяка промяна ще бъде обявена на нашия уебсайт и ще влезе в сила веднага след публикуването й. Използвайки услугите на IVS Cleaning след промяната, вие приемате и се съгласявате с актуалните условия на ползване.


Връзки към уебсайтове на трети страни
Нашият уебсайт може да съдържа връзки към уебсайтове на наши партньори и афилиейт мрежи. Моля, имайте предвид, че тези уебсайтове имат собствени политики за поверителност, за които не носим отговорност. Прегледайте техните политики за поверителност, преди да предоставите лична информация.

Всички отзиви относно уебсайтове на трети страни, свързани с нашия, са добре дошли.
Моля, имайте предвид, че предоставените условия на ползване са превод на английски език и могат да бъдат проверени и коригирани от квалифициран юрист, за да се осигури точността и легитимността им спрямо българското законодателство.

bottom of page